Registrieren

BillionGraves Site Map

Cemeteries in Slovenske Konjice


Gorenje pri Zrečah(Gorenje pri Zrečah, Slovenske Konjice, Slovenia)
Loče(Loče, Slovenske Konjice, Slovenia)
Skomarje(Skomarje, Slovenske Konjice, Slovenia)
Slovenske Konjice(Slovenske Konjice, Slovenske Konjice, Slovenia)
Špitalič pri Slov. Konjicah(Špitalič pri Slov. Konjicah, Slovenske Konjice, Slovenia)
Stranice(Stranice, Slovenske Konjice, Slovenia)
Sveti Jernej(Sveti Jernej, Slovenske Konjice, Slovenia)
Vitanje(Paka, Slovenske Konjice, Slovenia)
Žiče(Žiče, Slovenske Konjice, Slovenia)
Zreče(Zreče, Slovenske Konjice, Slovenia)
Zreče Osredek, novo pokopališče(Zreče, Slovenske Konjice, Slovenia)